PO i PSL zalegalizowały GMO w Polsce

Dostałam mailem – ICPPC :

.

„Szanowni Państwo,
poniżej ważne wiadomości.

Serdecznie pozdrawiamy,
Jadwiga i Julian

1. W piątek, 9 listopada posłowie PO+PSL przyjęli ustawę o nasiennictwie, która OTWIERA POLSKĘ NA UPRAWY GMO (230 do 202 głosów). Zapraszamy na film, lepszy niż najciekawszy kryminał, link poniżej.
”Jak PO/PSL zalegalizowało handlowanie GMO w Polsce”
https://www.youtube.com/watch?v=7-k0ojSON1M&list=PL3zT9hTB4qinWLA8nCER8r7OGnUCBk17q

2. 8 listopada 2012 byliśmy pod Ministerstwem Rolnictwa, pod Sejmem i pod Kancelarią Prezydenta ( http://www.stachurska.eu/?p=10407 , dopisek TS). Daliśmy posłom (z PiS, SP, Ruch Palikota, SLD), którzy licznie do nas wyszli, materiały oraz nagraliśmy ich oświadczenia. Podczas kolejnych czytań ustawy o nasiennictwie, w swoich wystąpieniach, powoływali się na nasze argumenty.
W Ministerstwie Rolnictwa delegacja (jednoosobowa…bali się wpuścić więcej osób:)została przyjęta przez samego Ministra.
W Sejmie delegacja została źle potraktowana ale po bojach przyjęta przez dyrektora gabinetu Marszałka Sejmu oraz złożyła pisma do przewodniczących biur PO i PSL. U Premiera delegacja została przyjęta przez przedstawiciela Kancelarii i Ministra Plocke.
Grupa protestujących była mała ale niezwykle zdeterminowana wspierana kosmicznymi rytmami bębnów. Dziękujemy wszystkim za udział!
RELACJA FILMOWA Z PROTESTU: http://www.youtube.com/watch?v=zP7K9-HlDpY

3. Często dostajemy pytania: Co robić aby nie jeść żywności z GMO? Gdzie szukać dobrego jedzenia? Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone tym tematom. Więcej http://www.eko-cel.pl/warsztaty

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH W EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

.

One Response to PO i PSL zalegalizowały GMO w Polsce

 1. Dostałam mailem – Posłanka PO Jagna Marczułajtis – Walczak:

  „Szanowni Państwo.

  Prezydencka ustawa którą przegłosowaliśmy na posiedzeniu 9 listopada, dotycząca nasiennictwa dotyka problemu GMO, lecz ogranicza się jedynie do nasion modyfikowanych genetycznie i nie dotyczy w żadnym stopniu problemu żywności zawierającej GMO. Proszę w dyskusji wyraźnie zaznaczyć, że zabraniamy stosowania nasion, a co za tym idzie upraw. W europejskim rejestrze nasion znajdują się tylko trzy rośliny rolnicze modyfikowane genetycznie są to: Kukurydza MON 810, SOJA, ZIEMNIAK amflora , ustawa ta pozwoli nam zabronić ich upraw na terenie RP.

  Przedstawiony Prezydencki projekt Ustawy o nasiennictwie druk 176 dokonuje implementacji aktów prawnych Unii Europejskiej umożliwiając opóźnione już wdrożenie dyrektyw, których obowiązujący czas wdrożenia minął.

  Podczas prac podkomisji ,wspólnie z przedstawicielami Prezydenta wypracowaliśmy kompromis umożliwiający uniknięcia kar grożących Rzeczpospolitej, a wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej w sprawie C-165/08 (Komisja przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej).

  W wyroku tym Trybunał orzekł, że Polska, zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, uchybiła zobowiązaniom ciążących na niej na mocy art.22 i 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001, oraz dyrektywy Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych .

  Polska zobowiązana jest w jak najszybszym czasie zakończyć prace legislacyjne nad uchyleniem zakazu obrotu materiałem siewnym GM i rejestracji odmian roślin, jeszcze przed wykonaniem wyroku w sprawie C-165/08.

  Zgodnie z informacją z Ministerstwa Spaw Zagranicznych Komisja Europejska planuje podjąć w najbliższym czasie decyzję o skierowaniu do Trybunału skargi. W przypadku skierowania przez komisję skargi na niewykonanie wyroku Trybunału, Polska zostanie obciążona wielomilionową karą pieniężną , liczoną od dnia wydania wyroku z dnia 16 lipca 2009.(kara ryczałtu), która będzie następnie zwiększana na każdy dzień trwania niezgodności. W przypadku wniesienia skargi na niewykonanie wyroku, Polska zostanie obciążona karą ,nawet jeśli naruszenie zostanie usunięte w czasie trwania postępowania w tej sprawie.

  Wniesiona podczas prac komisji poprawka dotycząca art. 139 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Jednocześnie ust.9 art. 104 daje możliwość, w drodze rozporządzenia, zakazu stosowania materiału siewnego odmian nieprzydatnych do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych RP lub stanowiących zagrożenie zdrowia ludzi, zwierząt, roślin oraz dla środowiska, w tym wprowadzenie zakazu dla materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.

  Ze względu na rangę i znaczenie tego zakazu uzasadnione było również upoważnienie Rady Ministrów do wydania ww rozporządzenia.

  Dzięki wiec temu artykułowi ustawa spełni oczekiwania społeczeństwa o zakazie uprawy roślin rolniczych modyfikowanych genetycznie, jednocześnie umożliwiając szybkie wprowadzenie tego zakazu bez konieczności uzgadniania z Komisją Europejską i upoważnia Ministra właściwego do spraw rolnictwa do powiadomienia tejże komisji o wydanym rozporządzeniu.

  Poprawka dotycząca art. 123 umożliwia z kolei zastosowanie sankcji wobec złamania zakazu wynikającego z art. 104 ust. 9 . Jednocześnie konsekwencją złamania zakazu i zastosowania materiału śpiewnego odmian GMO jest wniesienia opłaty sankcyjnej stanowiacej200% wartości tego materiału oraz fizyczne zniszczenie uprawy na koszt właściciela.

  Stanowi to realną karę dla każdego uprawiającego GMO jak i umożliwia faktyczne zniszczenie tych upraw w razie ich wykrycia.

  Cały problem żywości zawierającej w swym składzie GMO, jej znakowania monitorowania i innych ważnych spraw dotyczących organizmów genetycznie modyfikowanych musi być rozwiązany w tzw. dużej ustawie o GMO która powinna powstać w jak najszybszym czasie .

  Z poważaniem
  Patrycja Tocka
  Dyrektor Biura

  Biuro Poselskie Jagna Marczułajtis-Walczak
  Ul. Św. Gertrudy 26-29
  31-048 Kraków
  T: +48 12 426 40 43
  F: +48 12 426 40 43
  M: +48 516 167 093

  http://www.jagnamarczulajtis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>