Anna Grodzka o dziwaczności

.
Anna Grodzka:

„Mam takie marzenie, żeby społeczeństwo było otwarte na drugiego człowieka, żeby go akceptowało niezależnie, kim ten człowiek jest, dopóki nie czyni krzywdy innemu.

Chcę, żeby to było społeczeństwo ludzi równych i różnorodnych. Tylko w społeczeństwie, w którym mamy do czynienia z ludźmi równymi, ale różniącymi się, jest możliwość wytworzenia klimatu akceptacji i efektywności. Tego nam bardzo w Polsce brakuje.

Moją misją jest sprawiedliwość rozumiana jako niewykluczanie ludzi z jakiegokolwiek powodu. Chcę podkreślić także, a może przede wszystkim, że nie wolno nikogo wykluczać z powodów ekonomicznych, bo w Polsce panuje ogromna bieda.

Chciałabym widzieć mój kraj jako ten, w którym ludzie mają te same szanse, jako kraj ludzi działających wspólnie, a nie przeciwko sobie.”

Więcej w wywiadzie dla Onetu:

– część I – http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/anna-grodzka-dla-onetu-to-jest-dziwaczne-a-nie-ja,2,5410749,wiadomosc.html .

– część II – http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/anna-grodzka-dla-onetu-pawlowicz-moze-miec-meski-k,1,5410753,wiadomosc.html .

.

Polecam:

http://passent.blog.polityka.pl/2013/02/04/lepsza-grodzka-niz-pawlowicz/

http://www.rp.pl/artykul/10,976868-Nowicka-nie-wie-czy-ustapi-ze-stanowiska-wicemarszalka.html

– 33. posiedzenie Sejmu RP (6 – 8 lutego 2013 r.) – http://www.lewica24.pl/sejm_i_senat.html

http://fakty.interia.pl/galerie/swiat/pani-premier-ma-zone/zdjecie/duze,1291801,1,268

– Milczenie nie jest złotem – http://www.stachurska.eu/?p=1537

.

40 Responses to Anna Grodzka o dziwaczności

 1. http://paradowska.blog.polityka.pl/2013/01/28/jeszcze-jedna-katastrofa/#comment-127926 :

  Haszszu
  8 lutego o godz. 11:39

  „?Teresa Stachurska?
  7 lutego o godz. 19:55

  Cytuje słowa Anny Grodzkiej z jej wywiadu;

  ?Moją misją jest sprawiedliwość rozumiana jako niewykluczanie ludzi z jakiegokolwiek powodu.?

  Pisałem już, nie pamiętam przy jakiej okazji, że sprawiedliwość jest względna. To co jest sprawiedliwe dla Anny Grodzkiej, nie musi być sprawiedliwe dla Donalda Tuska, albo Jarosława Kaczyńskiego czy też Johna Godsona. Sprawiedliwość jest pewnym abstraktem i punktem odniesienia do którego dążymy i co najwyżej możemy się przybliżyć, ale nigdy osiągnąć. To po pierwsze ? po drugie, to przyczyny ?wykluczenia?. Podłożem, na którym wyrasta jakiekolwiek wykluczenie, jest nierówność społeczna i wykluczenie ekonomiczne. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wykluczeniem osób o orientacji homoseksualnej albo nie do końca określonej, czyli transwestytów ? czyli osób uważanych za ?innych?. ?Inność? jest bardzo wygodnym, dla tych co mają i dla tych co rządzą, na wskazywanie winnych za niedostatek i nędze, tych co nie mają i nie rządzą. Dziel i rządź ? stara wskazówka, doskonale przyswojona przez ?władców?. Wszelkie tabu, nakazy, zakazy nie uzasadnione racjonalnie, służą usprawiedliwianiu niekompetencji albo wyzysku albo uzasadnieniu silnej władzy.
  Jeżeli Anna Grodzka ma tak szlachetne poczucie misji to jest to godne uznania ? jednak źle trafiła. Jak można realizować założony cel gdy jest się w partii, która w swoim programie, o wykluczeniu ekonomicznym i walce z wyzyskiem, ?ani me, ani be, ani kukuryku?, jak mawia klasyk. To, że Janusz Palikot, zajmuje się tylko skutkami końcowymi, mechanizmu wykluczenia społecznego a nie przyczynami, stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność. Zresztą, okoliczności i kontekst rekomendowania Anny Grodzkiej na wicemarszałka, przez Ruch Palikota, wydaje się głęboko nieuczciwy. Cała dyskusja została sprowadzona do tezy, że Anna Grodzka ma być wicemarszałkiem bo jest transwestytą. Tak postawiony problem jest nie do przyjęcia. Anna Grodzka może być wicemarszałkiem bo ma takie czy inne zasługi, a to że jest transwestytą to nie powinno nikogo obchodzić i nie powinno być istotą rekomendacji. Anna Grodzka stała się przedmiotem manipulacji politycznej i za ten stan rzeczy odpowiada Janusz Palikot.

  Pozdrowienia”

  .

  Pisałam w ?Milczenie nie jest zlotem?:

  ?Myślę, że nikt tak dobrze ? potencjalnie ? nie zrozumie wykluczanych jak oni mogą siebie wzajemnie i dlatego warto dbać o to by się wspierać, nie zaś się w wykluczaniu ścigać: kto kogo bardziej.?

  Chyba się nie mylę, że liczba ogółem wykluczonych stale rośnie, jak i tytułów które ?dzieleniu? służą? Czytając wywiad z Anną Grodzką odniosłam wrażenie iż tę skłonność (znaczy zgodę) do wykluczania ta pani poseł ma za dziwaczność.

 2. „Anna Grodzka – Wystąpienie w Sejmie RP z dnia 7 marca 2013 roku w obronie Kodeksu Pracy

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zacznę od sprawy kryzysów, o których wspomniał pan poseł Szejnfeld, że są immanentną cechą naszej rzeczywistości. Chcę powiedzieć, że są, oczywiście, ale tej rzeczywistości, która wiąże się z ekonomią i gospodarką co najwyżej XX-wieczną, z neoliberalnym sposobem myślenia, neoliberalnym sposobem uprawiania gospodarki, którym przesiąknięte są oba te projekty ustaw, które są dzisiaj przedmiotem naszej debaty, zawarte w drukach nr 1105 i 1116. W imieniu klubu Ruch Palikota chcę z góry powiedzieć, że składamy wniosek o odrzucenie obu tych projektów w pierwszym czytaniu.

  Odniosę się teraz do kwestii szczegółowych.

  Proponuje się dodać art. 131, który zmienia definicję doby pracowniczej. Przepis ten daje możliwość ogromnych nadużyć. Z jednej strony w projekcie pozostaje przepis art. 132 § 1, który mówi, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, natomiast z drugiej strony w wielu branżach prace są często wykonywane znacznie dłużej niż przez 13 godzin w ciągu doby. Taką branżą jest na przykład budownictwo, gdzie często zdarza się, że pracownik pracuje od rana do późnego wieczora. A gdy rozpocznie pracę o godz. 7 rano, a skończy o godz. 22, zostanie mu tylko 9 godzin na odpoczynek do chwili rozpoczęcia kolejnej doby pracowniczej. Nawet gdy zacznie pracę o godz. 8 rano, nie zostanie zachowana potrzebna 11-godzinna przerwa w pracy, a będzie to już kolejna doba pracownicza. Zatem zapewnienie 11-godzinnego okresu odpoczynku nie będzie możliwe przy tej definicji doby pracowniczej, liczonej od momentu rozpoczęcia pracy.

  W propozycji brakuje także przepisu mówiącego o 11-godzinnej przerwie w pracy. Przepis ten daje możliwość rozpoczęcia ponownie pracy w tej samej dobie pracowniczej bez konsekwencji pracy w godzinach nadliczbowych. Zmniejszy to wynagrodzenia pracowników, a także umożliwi rozpoczęcie pracy w tym samym dniu bez wystarczającej liczby godzin snu. Na przykład gdy pracownik rozpocznie pracę o godz. 6 rano, przepracuje 8 godzin, będzie mógł rozpocząć kolejną pracę o godz. 23, po zachowaniu 11-godzinnego odpoczynku. Jednak czy w tym czasie będzie w stanie odpocząć? Tym bardziej że zmiana ma dotyczyć również budownictwa, co jest podkreślone w uzasadnieniu do projektu. Po prostu nie potrafię sobie tego wyobrazić.

  Drugi problem dotyczy wydłużenia okresu rozliczeniowego. Proponuje się dodać w art. 129 Kodeksu pracy ustęp w § 3 dotyczący możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy oraz w art. 1513 § 1, który zezwala na zastąpienie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czasem nieodpłatnie wolnym. Przepisy te spowodują, że wypłacenie pracownikowi przysługującego wynagrodzenia za nadgodziny przestanie być możliwe. Pracownik pracujący w branżach, w których intensywność pracy zależy od sezonu czy okresu przedświątecznego, będzie mógł pracować ponad siły po kilkanaście godzin dziennie, a gdy spadnie zapotrzebowanie, zostanie on odesłany na bezpłatny urlop. To jest przewidziane w tej nowelizacji przepisów.

  Przykładowo okres przedświąteczny w handlu wiąże się ze wzrostem popytu i liczby klientów w sklepach. Pracodawca będzie mógł wydłużyć pracę do woli, co zdezorganizuje dzień pracownika. Ciężko też myśleć wtedy o odbieraniu dzieci ze szkoły, przedszkoli czy żłobków, bo pracodawca zażyczy sobie, aby dany pracownik został dłużej w pracy. W tym okresie załatwienie spraw urzędowych a także związanych z życiem rodzinnym będzie uniemożliwione. Pracownik nie dostanie za to dodatkowego wynagrodzenia. W styczniu natomiast, gdy popyt i ruch w sklepach spada, pracownik ten zostanie odesłany na bezpłatny urlop, co uszczupli jego wynagrodzenie w danym miesiącu. Taka organizacja pracy zdezorganizuje planowanie budżetów domowych rodziny i ma szczególne znaczenie dla gospodarstw domowych o bardzo niskich dochodach.

  Kolejna sprawa dotyczy zmian stawek za godziny nadliczbowe. Dodaje się art. 1511 § 1, zgodnie z którym za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługują dodatki w wysokości 80% i 30%, omawiając ten artykuł w skrócie. Pracodawcy zabezpieczają się w ten sposób przed efektem skumulowanych godzin nadliczbowych. Jeśli pomimo 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z jakiegoś powodu nie będzie możliwe udzielenie dni wolnych w kolejnym okresie rozliczeniowym, to pracownik dostanie znacznie mniejsze wynagrodzenie. Ta zmiana nie jest spowodowana troską i dobrymi intencjami pracodawców ? z którymi konsultowane były wyłącznie, jak się okazuje, te projektowane przepisy ? oraz ich dbałością o miejsca pracy, ale chęcią powiększenia zysków kosztem pracowników, a nawet przerzucenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na pracowników.

  Uzasadniając te zmiany, wnioskodawcy nowelizacji mijają się także z prawdą, twierdząc, że w Niemczech stawki za nadgodziny są niższe. Tam stawki za nadgodziny nie są ustalane w indywidualnej umowie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ustalają je układy zbiorowe, dużą rolę odgrywa też nacisk związków zawodowych na pracodawców. Te stawki osiągają nawet 60% za każdą nadgodzinę. W Polsce w wielu przypadkach ze względu na to, o czym wspomniał pan poseł Szwed, nie jest to po prostu możliwe.

  Co najważniejsze, wnioskodawcy uzasadniają zmianę, sugerując, że koszty pracy w krajach zachodnich są o wiele niższe. W rzeczywistości Polska jest w czołówce krajów o najniższych kosztach pracy w Europie, według Eurostatu. Daleko nam do kosztów pracy w krajach skandynawskich, Niemczech, Belgii, Holandii itd. Uderza to także w stan finansów publicznych i w stan budżetów domowych, które z roku na rok coraz bardziej się kurczą.

  Te zmiany nie przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy. Przeciwnie, przyczynią się do spadku wynagrodzeń pracowników, ale także do spadku popytu i wzrostu bezrobocia. Uderzą także w drobnych przedsiębiorców, którzy są głównymi pracodawcami w Polsce.

  Przyczyną złego stanu gospodarki jest także właśnie deregulacja w wielu zakresach, w tym również majstrowanie przy Kodeksie pracy, proponowane w tych zupełnie niefortunnych projektach ustaw.

  Jedną z przyczyn wzrostu bezrobocia przypisuje się faktowi opłacania pracowników w momencie przestoju w pracy przedsiębiorstwa. Rzeczywiście, w niektórych branżach, dotyczy to np. motoryzacji czy hutnictwa, istnieje problem spadku liczby zamówień w okresie kryzysu. Dlatego to państwo powinno zaproponować programy, które wspierają przedsiębiorców po to, żeby można było zachować miejsca pracy, a nie czynić to kosztem pracowników i zmniejszenia poziomu płac w Polsce w ogóle.

  Główny Urząd Statystyczny opublikował pracę, studium analizy statystycznej ˝Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007-2010˝. Z tej pracy wynika, że od 2002 r. udział wartości dodanej brutto przedsiębiorstw wzrósł o ok. 5%, a udział wartości dodanej brutto gospodarstw domowych zmalał o podobną wartość. Pokazuje to, że w Polsce od wielu lat istnieje tendencja do spadku dochodów gospodarstw domowych, a wzrostu zysków przedsiębiorstw. Wywołuje to spadek realnego popytu, w szczególności na towary i usługi oferowane na rynku wewnętrznym. Z tej pracy wynika także, że udział płac w PKB jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej.

  Aktualna polityka, w tym polityka proponowana w omawianych nowelizacjach, stale powiększa poziom rozwarstwienia dochodowego w Polsce. Współczynnik Giniego bliski 0,4 pokazuje różnice między najmniej i najlepiej zarabiającymi, a przecież im mniejsze rozwarstwienie, tym bardziej sprzyja to wzrostowi gospodarczemu. Jednym słowem wzrost poziomu płac i zmniejszenie rozwarstwienia dochodów powodują spadek realnego bezrobocia.

  Mimo wzrostu gospodarczego płace w Polsce realnie maleją, wzrasta bezrobocie, usługi publiczne rozpadają się, zwiększa się skala ubóstwa, a ogromna liczba, zwłaszcza młodych ludzi, pracuje na umowach śmieciowych. Można powiedzieć, że żyjemy w kryzysie społecznym, choć jeszcze nie ekonomicznym. Co różni Polskę od takich krajów jak Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania? Otóż poziom inwestycji prywatnych we wszystkich tych krajach gwałtownie zmalał z powodu kryzysu. Jednak w Polsce środki europejskie na inwestycje, pompowanie tych inwestycji spowodowało utrzymanie się wysokiego poziomu PKB ? 5,7%. Przyczyniło się to do utrzymania wzrostu gospodarczego mimo niekorzystnej koniunktury. Podsumowując, wyjście Polski z kryzysu społecznego, a także powrót gospodarki kraju na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego nie mogą być uzależnione od uderzania w prawa pracownicze i dochody pracowników. Nie tylko nie będzie to miało pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy, ale także może wpędzić Polską w recesję. Już teraz przyznaje się, że polityka cięć w Grecji była chybiona, spowodowało to jeszcze większy kryzys w tym kraju. Nie popełniajmy zatem błędów tych krajów, idąc drogą cięć i uderzając w obywateli. Dziękuję bardzo.”

  Źródlo – http://kop.org.pl/bez_kategorii/anna-grodzka-wystapienie-w-sejmie-rp-z-dnia-7-marca-2013-roku-w-obronie-kodeksu-pracy/ .

 3. „…Ale Anna Grodzka jest przede wszystkim polityczką, która założyła w Sejmie zespół ?Społeczeństwo FAIR? będący rodzajem lewicowego forum, na którym mogą się spotkać różne organizacje lewicowe, by dyskutować o możliwości działania koalicyjnego.

  Niewiele mogliśmy się dowiedzieć o jej działaniach na płaszczyźnie społecznej.
  ? Taka polityczka jest groźna dla systemu, bo wykorzystując swoją pozycję, realnie pracuje nad budową politycznej alternatywy. Toteż w mediach eksploatowano do granic przyzwoitości jej transseksualność, a niemal wszystkie jej merytoryczne wypowiedzi były wygaszane lub wycinane. Jak w takich warunkach prowadzić rzeczową i chłodną dyskusję?…Więcejhttp://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/zycie-niewoli-zdrowego-rozsadku-rozmowa-dr-jackiem-kochanowskim .

 4. „Do tej pory utrzymywany jest skandaliczny stan, w którym państwo w ogóle nie zajmuje się problemem bezdomności. Państwo nie bierze odpowiedzialności za bezdomność – mówiła „Popołudniu z Jedynką” Anna Grodzka. – Rozwinięte społeczeństwo europejskie nie może mieć innej wizji, jak taka, że nie ma prawa być sytuacji bezdomności jako powszechnej sytuacji w państwie. Rzeczą humanizmu jest to, żeby ludzie nie koczowali pod mostami i nie umierali na ulicach.”

  http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/814940,Grodzka-ludzie-nie-moga-umierac-na-ulicach
  Grodzka: ludzie nie mogą umierać na ulicachwww.polskieradio.pl

  – Państwo nie bierze odpowiedzialności za bezdomność – mówiła w radiowej Jedynce Anna Grodzka, posła… ”

  Żródło – https://www.facebook.com/groups/ruch.na.rzecz.przemian/permalink/373629246085516/ .

 5. „W przyszłości pastor Andreas Zwölfer z Neufahrn pragnie żyć jako kobieta. Na spotkaniu przy kawie i cieście domowego wypieku duchowny zwierzył się parafianom z planów zmiany płci i opowiedział o trudnych poszukiwaniach własnej tożsamości…” Więcejhttp://religia.onet.pl/publicystyka,6/pastor-o-imieniu-dorothea,56921.html .

 6. „Apele o bojkot, ostra krytyka i szeroka dyskusja na łamach prasy – tak we Włoszech zareagowano na słowa właściciela fabryki makaronu i innych produktów spożywczych Guido Barilli, który oświadczył, że w reklamach jego produktów nigdy nie pojawią się geje. – Wolimy tradycyjną rodzinę – stwierdził Barilla…” – Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/swiat/wlochy-burza-po-slowach-producenta-zywnosci-o-homoseksualistach/h92vm .

 7. „…W Polsce proces zmiany dokumentów jest najgorszy w całej Europie ? pisze wyraźnie rozżalony Rafał. ? Po pierwsze, trzeba wytoczyć proces rodzicom i pozwać ich na świadków. To okropieństwo! Znam wielu rodziców, którzy nie akceptują tego, że jesteś osobą transpłciową. Po drugie, trzeba mieć mnóstwo dokumentów, potwierdzeń m.in. od seksuologa, psychiatry, psychologa. Nie rozumiem, dlaczego osoba pełnoletnia nie może o sobie decydować. To wszystko sprawia, że wiele osób rezygnuje i nawet się nie stara o zmianę dokumentów. Dwa lata temu minister Jarosław Gowin w jednym z wywiadów sam przyznał: – Jeżeli dzisiaj są wręcz nieludzkie procedury prawne, odnoszące się do zmiany płci, to należy je zmienić. Słowa niestety nie dotrzymał. W kolejnym mailu Rafał pisze: – Ten etap zmiany dokumentów jeszcze przede mną. Póki co muszę sobie jakoś radzić. Najgorsze są wizyty na poczcie czy w przychodni, kiedy muszę się głośno tłumaczyć dlaczego w dokumencie jestem kobietą, a wyglądam jak mężczyzna. To jest żenujące…” Więcejhttp://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/nie-chce-byc-kobieta-czyli-epizody-z-zycia-transseksualisty/g510d

 8. „Jazz zachowuje się jak typowa jedenastoletnia dziewczynka, jednak biologicznie jest chłopcem. Wsparcie ze strony rodziców i rodzeństwa pozwala jej zmagać się z niezrozumieniem i dyskryminacją. Jednak najtrudniejsze wciąż przed nią, niebawem będzie musiała podjąć decyzję o zastosowaniu blokady hormonalnej, by zatrzymać proces dojrzewania…” Więcejhttp://vod.pl/transplciowe-dziecko,143141,w.html .

 9. „Anna Grodzka opublikowała list, który otrzymała od osoby podpisanej imieniem Stanisław Stanisławski. – Właściwie kim, czym jesteś? Bo nikt nie wie – pyta posłankę Twojego Ruchu, nie stroniąc przy tym od wulgaryzmów. Anna Grodzka w rozmowie z Onetem stwierdza, że upubliczniając list „pokazała wariata”…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wulgarny-list-do-anny-grodzkiej/25n17 .

 10. Jacek Gądek: – „Przyrzekam Tobie, Boże, że będę żyć. Tylko wszystko zmienię”. To Pani słowa?
  Ewa Hołuszko: – Tak.

  Wypowiedziane, w jakiej sytuacji?

  Gdy chciałam zejść z tego świata. Stało się to przed tą ikoną (Pani Ewa wskazuje na ikonę przedstawiającą Jezusa – zawieszoną na ścianie za swoimi plecami). Tylko wisiała w innym miejscu. I żyję. Ja – osoba, która coś znaczyła – a byłam, jeszcze jako Marek, przecież szefem największej podziemnej organizacji ?Solidarności? w Warszawie – Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego.

  I cały czas wierzę. Jak większość osób takich jak ja: modlę się do Boga.

  Co doprowadziło Panią do takiej sytuacji?

  Taka osoba w pewnej chwili ma dwa wyjścia: zmiana lub samobójstwo…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ewa-holuszko-probuje-odzyskac-wszystko-co-mialam/khwws .

 11. „…Miałem podejście dokumentalisty, w mojej trylogii jest wiele cytatów z prasy, wymieniam z nazwiska autorów różnych wypowiedzi. Kiedy podaję, że gazeta ?Proletaren? napisała, że szkoda, iż AIDS nie dotyka tylko homoseksualistów, a jakiś polityk powiedział coś jeszcze gorszego, mam na to dowody. W przeciwnym razie łatwo można by mnie oskarżyć o to, że coś wyolbrzymiam lub wręcz kłamię. Niejeden miałby pewnie na to ochotę! Pisanie tej powieści pochłonęło bardzo dużo czasu, wymagała szczegółowego researchu, pracowałem nad nią dziesięć lat, a pierwsze sto stron drugiego tomu napisałem piętnaście lat temu.

  Jak doszło do tego, że homoseksualiści przestali być w Szwecji Innymi Obcymi, że Szwecja tak szybko stała się wręcz wzorem tolerancji względem społeczności LGBT?

  Kiedy przyszło AIDS i ludzie zaczęli umierać, sytuacja się skomplikowała. Chorzy byli nie tylko Innymi Obcymi, byli także czyimiś synami, braćmi, nauczycielami, przyjaciółmi. Nie dało się zbyt długo tworzyć dystansu oni ? my, społeczeństwo. Homoseksualiści zaczęli być nagle bardzo widoczni…” Więcejhttp://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/rozmowa-dnia/20140417/gardell-nic-nie-stalo-sie-samo .

 12. „…Poparcie dla Parady Równości wyraziło także 27 ambasad w Polsce, które wystosowały specjalny list, z inicjatywą którego wyszła ambasada Belgii. „Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko LGBTI w Polsce” – napisano w liście odczytanym, przez ambasadora Norwegii…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/warszawa/parada-rownosci-w-warszawie/le6zl .

 13. „35 organizacji pozarządowych wydało wspólne oświadczenie ws. wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego nt. spotu „Najbliżsi Obcy”, przygotowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii i emitowanego przez TVP S.A. Oświadczenie zostało przygotowane przez Otwartą Rzeczpospolitą – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, a podpisane m.in. przez SPR. Poniżej publikujemy je wraz z listą organizacji, które się pod nim podpisały…” Więcejhttp://www.spr.org.pl/2014/11/20/o%C5%9Bwiadczenie-organizacji-pozarz%C4%85dowych-ws-wypowiedzi-wojciecha-cejrowskiego/ .

 14. Deipnosophist pisze:

  Ciekawe czy te wszystkie organizacje podpiszą się pod listem przeciw organizatorom marszu LGBT, którzy propagują nazizm (penalizowany wg polskiego kodeksu karnego)

  http://poznan.gazeta.pl/poznan/51,36001,17012693.html?i=7

  Odpowiem: nie, bo lewactwo jest zawsze ślepe na jedno oko :) Nawiasem mówiąc przywoływania Roehma i umieszczanie go na sztandarach jest zgodne z prawdą historyczną. Teraz pozostaje jedynie przyznanie się lewicy do Adolfa Hitlera. :)

  PS. Cejrowskiego uważam za oszołoma i nigdy bym się nie podpisał pod jego słowami

 15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152563278238527&id=162286418526 :

  Monika Płatek, prawniczka 18.12.2014 r. o 19:37 pisze:

  „60% społeczeństwa ma problem z głowy i wie, że nic im z głowy nie spadnie przez przyjęcie do wiadomości, że orientacje seksualne są różne, a ludzie kochają i chcą bliskości i rodziny bez względu na to czy są bi, hetero czy homo. Z tymi, co nerwowo reagują plugastwem proponuje po dobroci spytać, co im dolega?

  Czy naprawdę aż tak duży mają problem z własną męskością, że jedynie przez porównanie do tych innych, uznanych przez niektóre środki przekazu za gorsze, bo gorszycielki, do kobiet – mogą pozytywnie myśleć o sobie?

  Czas na zmiany panowie, jesteście o.k. nawet nie porównując się z kobietami! (bo rozumiem, że widzicie, że te na siłę obniżanie ich wartości jest o kant stołu potłuc)

  Poskrobcie po rozumie, po sercu, po duszy – jestem pewna, że znajdziecie to co pokazuje, że Wasza orientacja seksualna, bez względu na to w którą idzie stronę nie definiuje Was jako mężczyzn. To Wasza głowa, Wasz język i Wasze czyny…
  – a to, co robicie w sprawach seksu, o ile robicie to przy entuzjastycznej, prawnie relewantnej, zgodzie tych, z którymi to robicie – to Wasza sprawa.”

  Dot. http://wyborcza.pl/1,87648,17130133,Wolaja_za_nimi___Cioty__Kurwy__Patologia____Nie_jest.html .

 16. ” Dwóch ojców czy dwie matki potrafią dać tyle samo miłości, jak heteroseksualni rodzice – mówił w „Kropce nad i” w TVN24 Dariusz Michalczewski. Były bokser zaznaczył, że nie ma nic przeciwko adopcji dzieci przez pary tej samej płci…” Więcejhttp://www.tvn24.pl/kropka-nad-i,3,m/dariusz-michalczewski-w-kropce-nad-i-o-swoim-poparciu-dla-homoseksualistow,499530.html .

 17. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152673445818527&id=162286418526 :

  Monika Płatek, prawniczka 01.02.2015 r. o 11:16 pisze:

  „W Polsce problem polega na tym, że zanim dopuszczą do głosu kandydatkę na najwyższy urząd w państwie, na początku zajmą się jej opluwaniem. Przeszła przez to Pani Ogórek, teraz rzucono się, na posłankę Anną Grodzką – kandydatkę w prawyborach partii Zielonych. Możemy jednak zmienić kulturę debaty i zmusić do jej zmiany. na początku proponuję nie dać się nabrać. Oni liczą na to, że ciemny lud to kupi. Nie jesteśmy ciemnym ludem. Nie musimy kiepskich pism kupować.
  Możemy też to wykorzystać, by lepiej rozumieć terminy orientacja płciowa i orientacja seksualna. To tez forma, by się nie dać i poprzeć dobry projekt posłanki Anny Grodzkiej ustawy o korekcie płci.
  Napisałam o tym na portalu feministka.org ” – http://feministka.org/grodzka-na-prezydenta/ .

 18. Deipnosophist pisze:

  Monika Płatek i wszystko jasne :) :) :)

  https://www.youtube.com/watch?v=Kv1gdZCeigI

  Do tematu dziwaczności pasuje jak mało kto

 19. „To insynuacja, kłamstwa i stek bzdur. Czegoś tak nieprofesjonalnego i paskudnego moralnie jeszcze nie widziałam – powiedziała w TVN24 Anna Grodzka. Gość Moniki Olejnik nawiązała tym samym do okładkowego artykułu tygodnika „wSieci”, w którym opisano prywatne życie posłanki. Pod koniec programu Grodzka podarła tygodnik…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/kraj/anna-grodzka-podarla-tygodnik-wsieci-na-antenie-tvn24/30qjn1 .

  —————

  Prof. Monika Płatek – http://feministka.org/grodzka-na-prezydenta/ .

 20. Deipnosophist pisze:

  Pod koniec programu Grodzka podarła tygodnik?

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Niszczenie_ksi%C4%85%C5%BCek

 21. Mińsk tolerancji – Grodzka bez Pawlowicz – https://www.youtube.com/watch?v=gJ8MEmxk6Vg .

 22. OPTY pisze:

  Monika Płatek
  Prawniczka i wykładowczyni akademicka, feministka. Profesor nadzwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji. Jej działalność naukowa i społeczno-polityczna koncentruje się na takich dziedzinach jak prawo karne, prawa człowieka w tym prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia,penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwość naprawcza i socjologia prawa.

  To przerasta możliwości percepcyjne D-kreatury , więc obszczekuje kogo się da i kłapie
  wykoślawioną paszczą na lewo i prawo.

 23. Deipnosophist pisze:

  Biedny człowieku – napisałem Ci w innym wątku. Waż swój knajacki język, o ile to nie jest zespół Tourette’a, np. koprolalia. Wszystko Ci się miesza: wątku, nazwiska – tu wstawiasz informację o Płatek, o której mowa w innym wątku.

  Tak nawiasem mówiąc, gdyby zastosować twoje bieda-myślenie w dietetyce, czyli ślepą wiarę w autorytety (prof. Płatek nie może się mylić, nawet kiedy mówi, że w zw. jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w dwupłciowych), to powinieneś wsuwać 5 x dziennie warzywa i owoce. Nie dostrzegasz analogii? (pytanie retoryczne)

 24. „Artykuł jest pełen kłamstw i insynuacji – mówiła w „Kropce nad i” Anna Grodzka, komentując doniesienia tygodnika „wSieci”. – Od 33 lat mam diagnozę transseksualności. Bzdurą jest teza, że zmieniłam płeć po to, żeby wejść do polityki – stwierdziła…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/kraj/anna-grodzka-podarla-tygodnik-wsieci/lkwlj .

 25. OPTY pisze:

  Do wszystkich .
  Próbka mojej ” knajacczyzny „. Z innego wątku jest od 7 akapitu.

  Używanie partykuł wzmacniających , tudzież wyrazów nieparlamentarnych a obecnie powszechnie tam używanych nie ma żadnego znaczenia oprócz lub jedynie jest wynikiem ekspresji wypowiedzi wywołanej lawinami szambościeku słowotwornego niedoinwestowanego umysłowo D-pokraki intelektualnego, karła zaplutej reakcji prawactwa o potwornych patologicznych deficytach umysłowych rozpychającego się na tym forum. I to ma być ” osobowość ” ?! – sedno współczesnych chorób zw. powszechnie cywilizacyjnymi zatruwających wokół co się tylko da.

  Wina jest nas wszystkich po trochu. Nie powinniśmy już dalej z nim wchodzić w jakąkolwiek dyskusję . Wpis Pawła O. utwierdził mnie w tym na dobre. Destruktywność każdej dyskusji z nim jest zauważalna , każdy temat bywa spychany na manowce intelektualnej aczkolwiek sprytnie skomponowanej manipulacyjnej ale i nihilistycznej debaty negującej wszystko co nie po jego myśli.
  Teraz co do argumentów.
  Jak mawiał Josh Billings twórca ? Encyklopedii Inteligencji i Mądrości ?;

  ? Problem z ludźmi nie polega na tym, że nie mają wiedzy ,ale na tym ,że w większości ich wiedza mija się z prawdą. ?

  Tak też jest z osobnikiem , o którym tu mowa. On ma wiele do powiedzenia w kontekście wiedzy co to z prawdą ma jedynie to wspólnego ,że się pod nią sprytnie podszywa. Odpowiedni punkt widzenia uzupełniony o wiarygodnie brzmiący argument/dowód spowoduje ,że uwierzysz w najbardziej nieprawdopodobną teorię.
  Trudno jest pokazać więcej komuś , kto widzi tylko tyle , ile chce wiedzieć. Mózg , próba jego użycia przerosła już niejednego, tak też jest w tym wypadku , jak na dłoni widać spaczenia, deformacje, kontynuację dawno zużytych półprawd i ckliwie sformułowanych twierdzonek na poczet uzyskania chwilowego aczkolwiek spektakularnego nie mającego nic z rzeczywistością wspólnego efektu.
  Jak mawiał H.Agar:
  ? Prawda , która jest w stanie wyzwolić ludzi , jest w dużej części prawdą , której ludzie wola nie słyszeć.?
  To w połączeniu z myślą Billingsa daje chociaż namiastkę narracji o tym, że prawie wszystko nie idzie tak jak iść powinno . Pokus odstręczających nas od takiego myślenia stworzono tak dużo ,że tylko niewielu potrafi nie zabłądzić w gąszczu tych pułapek zastawionych przez cywilizację techniczną. Prawda dzisiaj bywa niebezpieczna.

  ? Niezgodne z prawdą myślenie, rodzi niezgodne z prawdą fakty, a wiec wypaczenia ? napisał K. Marks i cały czas ma rację , zresztą nie tylko w tym.
  Wiedza jest prawdziwą informacją o obiektywnej rzeczywistości i nie może się różnić na jakiś temat , może być jedynie niepełna. Nauka prowadząca do wiedzy jest procesem obsługującym obiektywne spojrzenia na to , co w naturze jest rzeczywistością niezaprzeczalną.

  Parafrazując Kubę Wojewódzkiego trzeba powiedzieć ,że D-dupek jest jak dziecko z zespołem Downa, należy go kochać ale nie należy oczekiwać ,że wyzdrowieje. I tyle człowieczeństwa w tym temacie.
  A tak w ogóle to przestańmy wreszcie karmić D-trolla i nie prowadźmy z nim żadnej dyskusji , można by czasami wpaść w objęcia tej paskudnej choroby.
  On niejako pasuje do Marksowego powiedzonka , że? eunuch nie jest w pełni człowiekiem, nawet jeżeli ma dobry głos ?.
  Dobrze napisane głupoty nawet we wszystkich językach świata ,pozostaną jedynie głupotami , których źródło zostało już odkryte. Od powtarzania ich nie przybywa prawdy jedynie zwodzenie ludzi, jak mawiał O.Wilde , ? Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego ,że wierzy w nie więcej osób. ?

  ? Wszystko jest na wspak, wszystko jest do góry nogami;
  lekarze niszczą zdrowie , prawnicy niszczą sprawiedliwość ,uniwersytety niszczą wiedzę , rządy niszczą wolność , główne media niszczą informację ,a religie duchowość.? M. Ellner

  D-troll niszczy ten blog. Dlatego nie karmić D-trolla.

  Niech ten krętacz nie myśli sobie ,że optymalni zresztą nie tylko, to wszystko jedynie ćwoki z podkulonymi ogonami skamlące o odrobinę wyrozumiałość i można im napluć a będą twierdzić, że deszcz pada, o nie !
  Nie może być tak ,że mądrzejsi muszą głupszemu ( najgorsza jest ta głupota wykształcona i wielojęzyczna) zawsze ustępować bo tak nam wmówiono od lat (” Dał na przykład Jan Kwaśniewski jak zwyciężać mamy .”), co powoduje torowanie drogi głupocie wieloaspektowej do władzy i panowania nad światem.
  Trzeba postawić tamę aby kondycją naszego istnienia nie był fałsz głoszony przez osobnika ukrytego za D….. popłuczynami umysłowymi.

 26. Deipnosophist pisze:

  Cytat:
  Nie może być tak ,że mądrzejsi muszą głupszemu ( najgorsza jest ta głupota wykształcona i wielojęzyczna)

  A najlepsza mądrość jednojęzyczna, z wulgaryzmami i z cytatami, których autor nie powiedział.

  A co do reszty tekstu: jak zwykle góra urodziła mysz. Chłopina ma jakąś obsesję, bo każdy wątek sprowadza personalnie do mnie, mimo że nie piszę o nim. Ale o czym ten impotent intelektualny może pisać, jak na niczym się nie zna? Typowy peerelowiec mający przeświadczenie o własnej nieomylności, a jego analizy ekonomiczne można by puszczać w jakimś podrzędnym kabarecie. Jednak głosi je z miną proroka, więc jest to nad wyraz zabawne. :)

  Cytat:
  A tak w ogóle to przestańmy wreszcie karmić D-trolla i nie prowadźmy z nim żadnej dyskusji

  Weź sobie biedny człowieku to do serca. Twoje prymitywne zaczepki w stylu debilu / idioto, którymi epatujesz, nie działają na mnie, a o niczym innym pisać nie umiesz (nie licząc przeklejania cudzych wypowiedzi z blogasków i onetowych komentarzy, bądź parafrazy Wiki), więc Twoja dyskusja ze mną nie ma sensu. Nie będę się zniżał do Twojego poziomu.

 27. OPTY pisze:

  Nie karmić D-trolla !

 28. Vera pisze:

  @Opty
  Czy nie masz satysfakcji z doprowadzenia Deifrustrata do ostateczności. Przecież to o rzekomym przeklejaniu wypowiedzi to słowo w słowo to, co usłyszał o sobie ode mnie parę wpisów temu. Skończyła mu się inteligencja, skończyła się ironia, skończyły się pomysły, żadnych oryginalnych wyzwisk nawet. Został tłumok, krótko Deifrustrat. Bez dowcipu, żadnej błyskotliwości. Tylko paple po innych. Nędza. Kazali niszczyć ten blog a jeszcze trochę i zniszczy siebie. Czas by się zastanowił, czy warto było tak się sprzedać za papierki i wąchać sutanny od spodu.

 29. Deipnosophist pisze:

  zieeeeew :)

 30. „Zawiązana z inicjatywy Partii Zieloni i Stowarzyszenia Społeczeństwo FAIR koalicja organizacji lewicy społecznej zdecydowała dziś o wystawieniu kandydatury Anny Grodzkiej w nadchodzących wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP i członkini Partii Zieloni, jest kandydatką Partii Zieloni i lewicy społecznej, wyłonioną przez Komitet Inicjatywy ?Prawybory Społecznego Kandydata na Prezydenta RP?. Został on powołany 24 stycznia br. przez czternaście organizacji, w tym Partię Zieloni, Stowarzyszenie Społeczeństwo FAIR, Towarzystwo Humanistyczne, Wolny Radom, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Stowarzyszenie Stop Stereotypom, Nowoczesną Lewicę, Fundację Feminoteka, Fundację Suwak, Niezależny Instytut Myśli Społeczno-Politycznej, Polską Unię Lokatorów, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, Fundację im. A.F. Modrzewskiego i Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-Unia.

  Komitet jest inicjatywą otwartą, do której mogły dołączyć wszelkie organizacje i środowiska zgadzające się z zapisami przyjętego przez Komitet Manifestu Programowego. Celem było wyłonienie wspólnego kandydata lub kandydatki ? osoby, która stanowiłby realną, lewicową alternatywę dla urzędującego prezydenta i kandydatów partii głównego nurtu.

  W manifeście Komitetu jest mowa o kandydacie, który będzie aktywnie wpływał na realizację interesu społeczeństwa i sprawi, że Polska przestanie być rezerwuarem taniej siły roboczej. Zadba także o przestrzeganie praw ekonomicznych i socjalnych Polek i Polaków. Jego celem powinno być stworzenie w Polsce zrównoważonej, harmonijnej gospodarki i solidarnego społeczeństwa. Kandydat społecznej lewicy miałby też wspierać transformację energetyczną Polski w kierunku rozproszonej, prosumenckiej energetyki odnawialnej. Jednak jego głównym zadaniem powinna stać się odnowa demokracji w Polsce, tak by system polityczny działał w sposób transparentny oraz zapewniał faktyczny udział obywateli i obywatelek w podejmowaniu decyzji, gwarantował świecki charakter państwa i większy wpływ obywateli i obywatelek na gospodarkę, zgodnie z zasadami demokracji pracowniczej.

  Komitet uznał, że Anna Grodzka będzie najlepiej reprezentowała wartości lewicy społecznej w wyborach prezydenckich i aktywnie dążyła do ich realizacji.

  Podczas konferencji organizowanej 13 lutego 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej (ul. Bracka 6/8) wybrana przez Komitet kandydatka Anna Grodzka oficjalnie ogłosi początek swojej kampanii prezydenckiej.”

  Źródło – http://partiazieloni.pl/anna-grodzka-kandydatka-lewicy-spolecznej-na-prezydenta-rp/ .

 31. „Bardzo źle zorganizowany jest cały system polityczny w Polsce, który wydobywa na powierzchnię wcale nie tych najlepszych, nie pozwala na prawdziwą debatę i zmusza posłów do teatralnego występu ? mówi posłanka Anna Grodzka, który ogłosiła, że w jesiennych wyborach nie będzie startować do Sejmu RP. Tylko w Onecie zdradza, kto w Sejmie budzi jej obrzydzenie, co jest jej największą porażką i jaka jest jej czarna wizja Polski…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/anna-grodzka-nigdy-nie-bylam-do-spowiedzi/kzmcfw .

 32. – „Byłam świadkiem, jak w sądzie matka 43-letniej osoby transpłciowej podbiegła do swojego dziecka, chcąc je uderzyć, i krzyczała: – Wojtek, co ty zrobiłeś naszej rodzinie?! 43 lata cię wychowywałam! – mówi Onetowi posłanka Anna Grodzka, zaznaczając, że nowa ustawa o uzgodnieniu płci pozwoli takich dramatów uniknąć…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/anna-grodzka-matka-43-latka-krzyczala-wojtek-co-ty-zrobiles-naszej-rodzinie/zfnv1s .

  .

  – „Anna Grodzka i Ewa Hołuszko – dwie transseksualne kobiety – zwróciły się do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o podpisanie ustawy o uzgodnieniu płci. Według nich podpis prezydenta „pozwoli setkom ludzi żyć wśród innych godnie, zgodnie z sobą samym, w roli społecznej odczuwanej przez siebie psychicznie”…” Więcejhttp://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/anna-grodzka-i-ewa-holuszko-apeluja-do-andrzeja-dudy/xjf6d6 .

 33. „”Życie jest trudne. Jeżeli nie jesteś gejem, jesteś pojedynczy lub masz coś innego, co sprawia, że odstajesz od grupy, prowokujesz do tego, żeby ci dopier*****. Szczególności naszych jest bardzo wiele. Najlepiej byłoby, gdyby ludzie z większym spokojem odnosili się do dziwności innych. Nie wszyscy mogą być aniołami. Nikt z nas nie jest” – zdradza w rozmowie z Onetem Maciej Nowak…” Całośćhttp://facet.onet.pl/znani/maciej-nowak-samotnosc-akceptuje-ja/5p9l7l .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>