Naukowe potwierdzenie skuteczności Diety Optymalnej

 

Dr Jan Kwaśniewski napisał:

Naukowe potwierdzenie skuteczności Diety Optymalnej (cz. I)

Ciechocinek 13.10.2005 r.

Chciałem Państwa zapoznać z propozycją badań, które mają być przeprowadzone nad wpływem Diety Optymalnej na chorych na różne choroby, w ramach programu badawczego EUREKA, którego patronem jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Wprowadzenie tematu:
– W 1974 roku chorowało na cukrzycę typu I i typu II łącznie w Polsce około 300 tys. chorych.
– Po trzydziestu latach w roku 2004 zarejestrowano około 4 mln chorych – czyli 13 razy więcej.
– Ponad 500 tys. chorych leczonych jest insuliną, inni otrzymują leki doustne (oczywiście ci chorujący na cukrzycę typu II). Szkody powodowane przez cukrzycę i choroby tej cukrzycy towarzyszące, oceniano w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych na ponad 100 mld $ rocznie.
– W Polsce szkody te oceniane są na ponad 30 mld zł. rocznie. Cukrzyca typu I skraca życie, jak policzono, o średnio 25%, cukrzyca typu II o około 20%. I to dotyczy głównie ludzi, zwłaszcza cukrzycy typu I, w okresie produkcyjnym.

Od ponad trzydziestu lat w Polsce i od ponad dziesięciu lat w kilku innych krajach, jest zalecane przez lekarzy przyczynowe, zatem skuteczne, leczenie i wyleczanie chorych z cukrzycy typu I i typu II. Skuteczność leczenia jest bardzo duża, przekracza 94%, u pozostałych – około 6% – uzyskuje się poprawę, cofanie się chorób towarzyszących cukrzycy oraz znaczne zmniejszenie dawek insuliny, czy leków doustnych.

W latach 1987-1990 przebywało na leczeniu w Akademii Zdrowia „Arkadia” w Ciechocinku i w Cedzynie 1665 chorych na różne choroby, w tym 70 chorych na cukrzycę typu II leczonych preparatami doustnymi, u 11 stosowano insulinę w dawkach średnio 48 jednostek na dobę.

U 40 chorych cukrzyca ustąpiła w czasie 7-12 dni, u nich odstawiono wszystkie leki.
U pozostałych od początku zmniejszono dawki leków, w tym i insuliny o połowę, a w 8-10 dniu o 2/3. Wyleczenie z cukrzycy w domu nastąpiło u 31 osób w okresie od 7-85 dni, o czym zostałem zawiadomiony, pozostałych 3 chorych przyjmowało nadal leki doustne w dawce zmniejszonej do 20% dawki początkowej.

Natomiast w „Arkadii” w Jastrzębiej Górze w latach 2000-2003 przebywało ponad 7000 chorych na różne choroby, w tym 1120 chorych na cukrzycę typu II. Po 7-14 dniach uzyskano wyleczenie cukrzycy u 67% pacjentów, czyli u 750 osób z odstawieniem leków i insuliny oczywiście. Po trzech miesiącach cukrzyca ustąpiła u ponad 93% procent chorych, u pozostałych uzyskano poprawę oraz znaczne zmniejszenie dawek przyjmowanych leków. Zbliżone wyniki uzyskano w Jastrzębiej Górze u kilkuset chorych na cukrzycę typu I.

Z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie – przekazał nam tę najważniejszą dla ludzi wiedzę kapłanów, uczonych egipskich rozumny Herodot.

Zatem sposobu na uwolnienie ludzi od prawie wszystkich chorób należy szukać w odżywianiu. Najlepszy dla człowieka model żywienia znany jest od ponad 35 lat. Tylko ten model żywienia jest zgodny z podstawowymi prawami obowiązującymi w naukach ścisłych, tylko on jest zgodny ze współczesną wiedzą biochemiczną, o czym pisał prof. Rafalski i prof. Wiąckowski. Współczesna biochemia zaleca dla człowieka około 50 g białka, od 50 do 100 g węglowodanów, reszta energii powinna być dostarczana w tłuszczach oraz w ATP, czy w innych związkach fosforowych, wysokoenergetycznych. Ważna przy tym jest wartość biologiczna białka. Według biochemii najlepsze białka występują w produktach pochodzenia zwierzęcego, o składzie chemicznym najbardziej zbliżonym do składu chemicznego ludzkiego ciała. Najlepsze białka występują zatem w żółtku jaj, w całych jajach, wątrobie, nerkach, móżdżku, sercach. Wskazany jest dodatek kolagenu – nogi cielęce, wieprzowe, drobiowe, skórki ze słoniny, salceson włoski. Część białka może pochodzić z mięsa i sera.

Według Biblii i starożytnego greckiego lekarza Galena to szpik jest pożywieniem najdoskonalej dla człowieka przysposobionym prze naturę. 100 g szpiku zawiera 90 g tłuszczów, głównie nasyconych, ponad 3 g białka i najwięcej ATP i innych „akumulatorów”, jakimi są związki fosforowe aktywne. Natomiast najlepszym paliwem są wolne kwasy tłuszczowe, uwodornione, o najdłuższych łańcuchach węglowodorowych, czyli tłuszcze nasycone. Więcej energii od tłuszczów ma amina cholina, która występuje dokładnie w tych produktach pochodzenia zwierzęcego, w których występują najlepsze tłuszcze: żółtko jaj, nereczki, wątróbka, móżdżek. Tak, że można o tym pamiętać i dodawać sobie tej najlepszej energii.

Zawsze lepszy jest tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, spożywany w naturalnych produktach, bogaty w witaminy, mikro- i makroelementy, enzymy i liczne, złożone ciała czynne wspólne dla organizmów zwierzęcych i dla człowieka, występujących w korzystnych dla człowieka ilościach i proporcjach.

Tłuszcze są tym mniej wartościowe, im mniej można z nich uzyskać energii po spaleniu, czyli najgorsze są tłuszcze roślinne o krótkich łańcuchach, o największych ilościach wiązań podwójnych – czyli nienasycone. A najgorszym jest olej z wiesiołka.

Zalecane na przykład spożycie białka na osobę, na dobę – jest błędne, powoduje, że każdy żywi się inaczej. Taka ilość białka dla człowieka niskiego o wadze np. 50 kg i dla człowieka o wadze 150 kg spowoduje, że obaj jedząc to samo – będą się żywili zupełnie inaczej. Będą mieli inny metabolizm i będą występowały w ich organizmach różnice w składzie ciała, przemianie materii. Stąd wyniki ewentualnych badań nie mogą być podobne, ani prawdziwe, ani sprawdzalne.

Aby wyniki badań były obiektywne, potrzebny jest taki model żywienia, przy którym spożywane produkty powodować będą prawie taką samą przebudowę organizmu w okresie wstępnym, czyli do czasu ustalenia się równowagi azotowej w organizmie i taki sam model przemiany materii w dalszym życiu. (Cdn.)”

Źródło – http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=599 .

.

Naukowe potwierdzenie skuteczności Diety Optymalnej (cz. II)

Równowaga azotowa występuje wtedy, gdy człowiek tyle, ile gramów azotu zjada w białku, tyle wydala (przy każdej zmianie diety występuje przebudowa i równowaga azotowa jest zaburzona).

Najlepszy dla człowieka model żywienia powinien powodować u człowieka:

– Niski wzrost,
– Niską wagę ciała,
– Brak chorób cywilizacyjnych,
– Brak innych chorób, (w tym infekcyjnych),
– Jak najpóźniejsze dojrzewanie i przekwitanie,
– Najdłuższe życie,
– Brak silnego uczucia głodu i pragnienia,
– Najniższe spożycie białka,
– Najniższe spożycie energii,
– Najniższe zużycie tlenu,
– Najniższą liczbę oddechów w spoczynku,
– Najniższą w stosunku do innych ludzi temperaturę ciała w spoczynku, czyli ludzie żywiący się optymalnie mają średnią temperaturę nie 36,6º C, a 36,45 – 36,5º C.

W określeniu wartości w modelu żywienia najważniejsze są proporcje między głównymi składnikami odżywczymi, czyli białkiem, tłuszczem i węglowodanami. Wychodząc z różnych źródeł, można zaproponować najlepszy dla ludzi model żywienia.

W żywieniu najlepszym dla człowieka szczupłego na 1 g białka powinno przypadać ok. 3,5 g tłuszczu. U sportowców i pracujących ciężko fizycznie na 1 g białka powinno przypadać do 5 g tłuszczu, u otyłych na 1 g białka potrzeba od 1,5 do 2,5 g tłuszczu.

Spożycie węglowodanów najbardziej korzystne to około: 0,8 g na 1 kg należnej wagi ciała +/- 0,2 g, jeśli są takie wskazania.

W Polsce w mleku kobiecym na 1 g białka przypada średnio ok. 3,2 g tłuszczu i ok. 6 g węglowodanów, z których ok. 90% organizm oseska przetwarza na tłuszcze, które dopiero są spalane. Organizm noworodka karmionego piersią jest bardzo przystosowany do spalania tłuszczów.

U ludów pasterskich w mleku kobiecym na 1 g białka przypada do 11 g tłuszczu i ok. 4 g węglowodanów. Pasterze żyją najdłużej, nie chorują na choroby cywilizacyjne, ani na choroby powodowane dietami wegetariańskimi, takimi jak: stwardnienie rozsiane, gościec przewlekły postępujący, nowotwory, choroba Bechterewa, choroby przewodu pokarmowego i kości.

Nie chorują na choroby infekcyjne, czy chorobę Bürgera oraz na wiele innych chorób powszechnych wśród innych ludów, jak: cukrzyca typu I, czy typu II.

Proponowany model żywienia został przebadany na zwierzętach i na ludziach chorych na miażdżycowe zwężenie tętnic wieńcowych i inne towarzyszące choroby, przeważnie u ludzi otyłych. W badaniu na zwierzętach porównano wpływ takiego tłustego żywienia, nazwanego przez autora Żywieniem Optymalnym (®), z dietą hodowlaną oraz z dietą uważaną wówczas (1977 r.) za najlepszą dla człowieka, czyli z dietą lotników wojskowych. W porównaniu do innych diet, dieta tłusta spowodowała najbardziej korzystny rozwój zwierząt, ponadto wzrost objętości mózgów o 8%, w stosunku do diety lotników i o 13% w stosunku do zwierząt na diecie hodowlanej, zbliżonej do indyjskiej. Zwiększyła zdolność uczenia się zwierząt o 40%, spowodowała najwyższy procent związków fosforowych aktywnych, głównie ATP w mózgach, najwyższy poziom DNA i RNA oraz tłuszczu w mózgach zwierząt na diecie optymalnej – praca magisterska Jacka Bujko SGGW pod kierunkiem prof. Stanisława Bergera.

Dwie prace na zwierzętach, wykonane pod kierunkiem prof. Rafalskiego w 1979 r. wykazały, że:

Żywienie Optymalne (®) ma wybitne działanie przeciwmiażdżycowe
i powoduje szybkie ustępowanie miażdżycy u zwierząt.

Prac nie opublikowano, z powodów prawdopodobnie – politycznych.

Badania na ludziach przeprowadzono w 1980 r. pod kierunkiem prof. Henryka Rafalskiego wśród jedenastu profesorów i docentów wraz z zespołami. Doświadczenie przeprowadzono na 55-ciu mężczyznach, chorych na udokumentowane zwężenie tętnic wieńcowych serca i inne choroby przeważnie otyłych. Uzyskano:

– Spadek wagi u otyłych,
– Poprawę sprawności fizycznej,
– Poprawę wydolności układu krążenia,
– Poprawę wydolności układu oddechowego,
– Zmniejszenie lub ustąpienie objawów niewydolności wieńcowej,
– Wzrost poziomu dobrego cholesterolu HDL,
– Zmniejszenie poziomu trójglicerydów.
– U żadnego chorego nie wystąpiło pogorszenie stanu zdrowia.

23 chorych obserwowanych przez 3 miesiące i 32 obserwowanych przez 6 miesięcy:

– Poprawa subiektywna wystąpiła u wszystkich, a obiektywna u prawie wszystkich.

– Korzystny wpływ Żywienia Optymalnego (®) na chorych i jego zupełną nieszkodliwość potwierdzili recenzenci pracy – profesorowie Jan Hasik i Jan Tatoń.

Wyników badań nie opublikowano.

Przyznane przez ministra Nauki duże środki na przeprowadzenie zaplanowanych na lata 1981-1986 badań naukowych na dużych grupach chorych na różne choroby, przepadły w stanie wojennym.

Wiedza powstała w Polsce i przeznaczona w pierwszym rzędzie dla Polaków, która – gdyby ją wykorzystano na początku lat 80. – spowodowałaby do dziś uwolnienie Polaków od cukrzycy, nowotworów, miażdżycy, prawie wszystkich innych chorób, która nauczyłaby ludzi odróżniania dobra od zła, zwiększyłaby wydajność pracy i poprawiła jakość pracy, zwiększyłaby wielokrotnie dochód narodowy, spowodowałaby zapowiadane od dawna wielkie bogactwo. Wyprowadziłaby
nasz naród na pierwsze miejsce we wszystkich dziedzinach życia przed wszystkie inne narody.

Nadal jest zbyt trudna do zrozumienia przez tzw. uczonych i polityków. A skorzystało z tej wiedzy już kilka milionów ludzi, głównie w Polsce, ale także w ponad 90-ciu różnych krajach świata.

Nasz wielki rodak – Jan Paweł II, który zapoznał się z wieloma tajnymi materiałami Watykanu, jednak o najważniejszej dla ludzi wiedzy nieco powiedział: Ku zdumieniu wszystkich narodów świata, to z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.

Jak długo jeszcze będzie musiała udręczona ludzkość czekać, zależy w dużej mierze od jak najszybciej przeprowadzonych badań na dużych grupach chorych na różne choroby, takie, jak:

cukrzyca typu I, typu II (oraz inne choroby towarzyszące cukrzycy), nowotwory złośliwe, miażdżyca, choroby serca – które powodują największe szkody dla narodu, choroby prowadzące do kalectwa u ludzi młodych, choroba Bürgera, Bechterewa, stwardnienie rozsiane i inne choroby.

W pierwszym okresie chcielibyśmy zrobić badania na ludziach chorych na cukrzycę typu II i choroby jej towarzyszące.

Jan Kwaśniewski”

Źródło – http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=600 .

.

2 Responses to Naukowe potwierdzenie skuteczności Diety Optymalnej

  1. OPTY pisze:

    https://www.youtube.com/watch?v=ViUiPgiGeCg
    3 żółte miesiące dra Huberta Czerniaka

  2. Doktor Czerniak nie śpi :) Ale problem widzę. O potrzebie edukacji nt zasad DO ani słowa w wystąpieniu nie ma, a to przecież poważna sprawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>