Cukrzyca (1)

.

Doktor Jan Kwaśniewski:

„Ciechocinek 1989.07.10

Motto: – Z potraw które się zjada powstają wszystkie choroby ludzkie ? Herodot.

Przyczynowe leczenie cukrzycy.
(Akademia Zdrowia Arkadia. Dyrektor: lek. med. Jan Kwaśniewski)

Słowa kluczowe: cukrzyca jest uleczalna.

W warunkach naturalnych u zwierząt cukrzyca nie występuje. Tylko u człowieka, psów i trzody chlewnej spotyka się cukrzycę.

Przyczyną naczelną cukrzycy, jak i prawie wszystkich innych chorób niszczących gatunek ludzki, jest tak zwany grzech pierworodny, a ściślej wprowadzenie do szerokiego spożycia produktów, bez użycia ognia, dla człowieka niejadalnych. Przy doborze pokarmów człowiek smakiem kierować się nie może, bowiem obróbka kulinarna, zmieniając smak potraw, pozbawiła człowieka naturalnego instynktu, chroniącego prawie bezbłędnie wszystkie inne gatunki przed spożywaniem szkodliwych pokarmów. Jeśli człowiek chce być zdrowym, mieć zdrową czynność umysłu, umieć odróżniać dobro od zła, przyczynowo usunąć wszystkie choroby i wszystkie inne nieszczęścia trapiące od tysięcy lat zdegenerowany gatunek ludzki, nieszczęścia mające swą przyczynę wyższą w powszechnie patologicznej czynności umysłów ludzkich, przy doborze pokarmów musi kierować się wiedzą.

Badacze, powszechnie przeceniający znaczenie czynników genetycznych, wydają się nie dostrzegać wpływów środowiska na czynność genów. Nie pamiętają o tym, że uaktywnienie genu i wytwarzanie określonych enzymów, w określonym czasie jest zależne od substratów. Brak substratów uniemożliwia działanie genów. Nadmiar określonych substratów wymusza nadmierną produkcję enzymów.

Brak węglowodanów w diecie blokuje wytwarzanie insuliny i wielu innych enzymów.

Nadmiar węglowodanów w diecie, w stosunku do spożytego równolegle białka, przy niskiej na ogół wartości biologicznej białek pochodzenia roślinnego jest przyczyną nadmiernego wytwarzania insuliny. Organizm jest wówczas zmuszony do wytwarzania przeciwciał niszczących komórki wytwarzające insulinę, co prowadzi do powstania cukrzycy typu I, insulinozależnej.

Cukrzyca typu II spowodowana jest określonym, ale innym składem diety. U tych ludzi głównym źródłem energii stają się tłuszcze dostarczane w pokarmie, lub (i) wytwarzane z węglowodanów. Gdy organizm nie potrafi w określonym przypadku przetworzyć dostarczonych węglowodanów na tłuszcze i cholesterol, nie przetworzone węglowodany stają się niepotrzebnym, szkodliwym balastem, wzrasta ich poziom we krwi, są wydalane z moczem. Organizm otrzymujący w pożywieniu tłuszcze i węglowodany w określonych proporcjach, zawsze spali tłuszcze, a węglowodany musi przetworzyć, bądź wydalić z moczem. Żaden kierowca dysponując benzyną i węglem z dodatkiem wody nie wyleje benzyny, nie będzie stosował jako paliwa węgla z wodą. Żaden organizm otrzymujący w pożywieniu tłuszcze i węglowodany, nie będzie wydalał tłuszczów, zawsze będzie usuwał paliwo gorsze. Żadne zwierzę, żaden człowiek nie choruje na tłuszczycę; wielu ludzi choruje na cukrzycę.

Podawana u chorych na cukrzycę insulina, czy doustne leki wymuszające wytwarzanie insuliny przez organizm, zmniejszają objawy choroby, ale jej nie leczą. Ponieważ insulina, zwłaszcza u chorych na cukrzycę typu II, znacznie bardziej pobudza cykl pentozowy przemiany glukozy, zmusza organizm w ten sposób do nadmiernej syntezy cholesterolu w różnych tkankach, w tym w komórkach ścian tętnic. ?Leczenie? cukrzycy insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi zawsze znacznie przyspiesza postępy miażdżycy.

Przyczynowe leczenie cukrzycy polega na wprowadzeniu żywienia optymalnego, czyli zabezpieczeniu rzeczywistych potrzeb organizmu ludzkiego. Cukrzyca typu I, insulinozależna, ze względu na trudny dla organizmu okres przejściowy, nie nadaje się do przyczynowego leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Do czasu opracowania zasad postępowania w okresie przejściowym, co należałoby możliwie szybko uczynić w warunkach klinicznych, leczenie przyczynowe cukrzycy typu I nie powinno być stosowane ambulatoryjnie.

Żywienie optymalne polega na utrzymaniu proporcji między białkiem, tłuszczem i węglowodanami jak 1: 3-4 : do 0,6 wyrażonych w stosunkach wagowych w diecie dobowej. Stosuje się białko najwyższej wartości biologicznej, tłuszcze głównie pochodzenia zwierzęcego, maksymalnie uwodornione, podawane najlepiej w produktach naturalnych, węglowodany w postaci skrobi. Nie stosuje się ograniczeń kalorycznych, surowce spożywcze maksymalnie się przetwarza w obróbce kulinarnej w myśl zasady znanej już Pliniuszowi ? ?Korzystniej jest, w jakikolwiek bądź sposób, zmniejszać to, co by żołądek obciążało.? Każda obróbka kulinarna produktów na surowo dla człowieka jadalnych, poprawia wartość tych produktów, jest wstępnym trawieniem poza organizmem, pozwala na oszczędność białka, energii i innych składników w organizmie.

Powyższe dotyczy tylko produktów spożywanych przez drapieżniki, w tym produktów możliwych do spożycia przez człowieka s tanie surowym, czyli tylko tych, które służą za pokarm dla zwierząt drapieżnych.

Z produktów roślinnych człowiek w stanie surowym może spożywać praktycznie tylko orzechy, słonecznik, migdały, czy pestki dyni, czyli produkty o składzie zbliżonym do produktów pochodzenia zwierzęcego, zawierające białko i tłuszcz z przewagą tłuszczu.

Produkty dla człowieka na surowo niejadalne, są dla niego zawsze niejadalne, niezależnie od ich przetworzenia. Człowiek spożywający te produkty zdrowym być nie może , a czynność jego umysłu musi być zawsze patologiczną.

Przyczynowe leczenie cukrzycy żywieniem optymalnym trwa od tygodnia do 8 tygodni, w zależności od wieku chorego, stosowanych dawek leków i dotychczasowego składu diety.

Po wprowadzeniu żywienia optymalnego organizm spala niepotrzebne już enzymy cyklu heksozowego i pentozowego, enzymy służące do syntezy tłuszczów, czy cholesterolu. U człowieka dorosłego ogólna waga tych enzymów (białka) może wynosić kilka kilogramów. Około połowy tych enzymów w procesie ich spalania może być przetworzona na glukozę.

Z tej przyczyny, praktyczne wyłączenie węglowodanów z diety przy żywieniu optymalnym nie powoduje natychmiastowego wyleczenia cukrzycy, a wyleczenie następuje wówczas, gdy organizm przestaje wytwarzać glukozę z własnych białek.

W Akademii Zdrowia Arkadia przebywało w okresie 2 tygodni 74 chorych na cukrzycę typu II (28-K i 46-M) w wieku od 27 do 81 lat, chorujących na cukrzycę od 1 do 18 lat, średnio 6,2 roku. Średni wiek zachorowania na cukrzycę wynosił 53,5 lat u kobiet i 47,4 lat u mężczyzn.

Wszyscy chorzy na cukrzycę przyjmowali leki: 11 chorych przyjmowało insulinę w dawce od 36 do 60 j. Średnio 48 jednostek.

Pozostali przyjmowali doustne leki przeciwcukrzycowe u dawce od 1 do 7 tabletek, średnio 3,1 tabletki (euclamin, diabetol, phenphormin, inne preparaty).

Wszyscy chorzy otrzymywali standardowe żywienie optymalne.

Od pierwszego dnia pobytu u 8 chorych prowadzonych na insulinie wprowadzono doustne leki p-cukrzycowe w dawce 50% niższej, niżby to wynikało z dotychczasowych potrzeb, u 3 pozostałych zmniejszono dawkę insuliny o połowę, pod koniec pobytu 2/3 wstępnej dawki.

U 40 chorych, przyjmujących od 1 do 3 tabletek leki odstawiono w pierwszym dniu pobytu, u pozostałych 21 chorych ilość przyjmowanych leków zmniejszono o połowę. W okresie dwóch tygodni pobytu nie zaobserwowano u żadnego chorego objawów świadczących o wzroście poziomu glukozy we krwi. U jednego chorego, po 3 zawałach, w 7 dniu wystąpiły objawy hypoglicemii, które ustąpiły po odstawieniu leków przeciwcukrzycowych.

W początkowym okresie badano cukier we krwi w 12 dniu pobytu. U 14 chorych poziom cukru we krwi po 12 dniach wynosił średnio 135mg% ( od 70 do 204). U żadnego z chorych nie stwierdzono wydalania cukru z moczem.

U następnych chorych poziomu cukru we krwi nie badano wychodząc z założenia, że czasokres pobytu jest zbyt krótki, by można było uzyskiwać w tym czasie wyleczenie cukrzycy w każdym przypadku. Z chorymi utrzymywano kontakt. Badali oni poziom cukru we krwi w miejscach zamieszkania, średnio co 10 dni. Po 2 miesiącach od wprowadzenia żywienia optymalnego byli chorzy mieli poziom cukru w normie i nie używali leków przeciwcukrzycowych. Dalsze stosowanie żywienia optymalnego jest równoznaczne z wyleczeniem cukrzycy w każdym przypadku. Bardzo niska podaż węglowodanów w diecie, przy żywieniu optymalnym, praktycznie uniemożliwia zachorowanie na cukrzycę.

Żywienie optymalne jest przyczynowym leczeniem nie tylko w cukrzycy. Po jego wprowadzeniu występuje szybka i radykalna przebudowa organizmu, szybka poprawa sprawności ogólnej , szybka i znaczna poprawa wydolności serca i wieńcowej, szybkie ustępowanie chorób. Występuje szybka, radykalna i korzystna zmiana w czynności umysłu.

Przykładem kompleksowego, korzystnego wpływu żywienia optymalnego na organizm ciężko chorego (miażdżyca naczyń wieńcowych i tętnic kończyn dolnych, cukrzyca) jest wypowiedź chorego:

– Od 15 lat chorowałem na cukrzycę. Od 4 lat byłem na insulinie. W międzyczasie miałem dwa zawały serca, byłem operowany na serce, otrzymałem 4 baypassy.

Po operacji czułem się dobrze, ale musiałem zażywać dużo tabletek. Bez bólu mogłem przejść 100-200 m. A teraz mogę chodzić dwa do pięciu kilometrów i więcej i nie czuję zmęczenia. Po 1 tygodniu stosowania diety optymalnej miałem cukier w normie 70 mg% we krwi, w moczu nic. Odstawiłem insulinę. Po przyjeździe do Akademii Zdrowia odstawiłem wszystkie leki, których do przyjazdu do Ciechocinka używałem 26 tabletek dziennie. Używając tyle tabletek, miałem bóle żołądka. Jak przestałem brać tabletki bóle żołądka ustąpiły. Cukrzycy nie mam, bóle w okolicy serca ustąpiły, bóle palców kończyn dolnych ustąpiły…

J.R.

Przed kilkoma laty społeczny koszt cukrzycy w Polsce oceniano na 400 miliardów złotych rocznie. Obecnie jest o wiele wyższy. Przyczynowe wyleczenie chorych na cukrzycę w Polsce dodatkowo przyniesie znaczne korzyści materialne.

Za najpilniejsze należy uważać opracowanie zasad postępowania z chorymi na cukrzycę typu I i przyczynowe wyleczenie tych chorych z cukrzycy.

Wnioski:

1. Przyczyną naczelną cukrzycy typu I jest zbyt duża zawartość węglowodanów w diecie w stosunku do podawanego białka, przy niskiej jego wartości biologicznej.

2. Przyczyną naczelną cukrzycy typu II jest inny skład diety, w której głównym źródłem energii stają się tłuszcze, a dostarczane równocześnie węglowodany przekraczają możliwości organizmu pełnego ich spalenia, czy przetworzenia.

3. Żywienie optymalne jest leczeniem przyczynowym w cukrzycy typu II.

4. Przyczynowe leczenie cukrzycy typu I będzie możliwe po opracowaniu zasad postępowania z tymi chorymi w warunkach przejściowych.

5. Średni wiek zachorowania na cukrzycę u chorych mężczyzn był o ponad 5 lat niższy niż u kobiet.

lek. med. Jan Kwaśniewski”

Źródło – http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=64

Polecam: Ankiety cukrzycowe:

http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=807

http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=808
http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=809

http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=810

http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=811

33 Responses to Cukrzyca (1)

 1. Problem, że T w dalszym ciągu za mało więc wynik nie olśniewa.

 2. Renia pisze:

  Ale powinien dać już coś lekarzom do myślenia…tylko czy oni mają czas myśleć… :roll: Chyba nawet mało który czyta wyniki nowych badań…dorabiają w swoich prywatnych gabinetach…

 3. PRZY CUKRZYCY WAŻNYM JEST, ABY DOSTOSOWAĆ ODŻYWIANIE DO TABEL Z TZW. NISKIMI WĘGLOWODANAMI:
  Są to węglowodany, które po spożyciu podnoszą poziom cukru we krwi maksymalnie do 26% wzrostu, czyli nie nadwyrężają trzustki. Jemy niskotłuszczowo, 0% negatywnych toksyn, energetyczne węglowodany wyłącznie nie przekraczające po spożyciu dozwolonej granicy; czyli 26% wzrostu. Pokarmy o właściwym doborze białek, oraz co niezmiernie istotne, nie zawierające toksyn spowalniających i zatruwających nasze organizmy.

  CHORUJĄC NA CUKRZYCĘ POWINNIŚMY ZATEM, REALIZOWAĆ DIETĘ:
  Wg tzw. NISKICH WĘGLOWODANÓW TJ. DO 26% WZROSTU, i nie chodzi bynajmniej o ilość czy o to, że są cukry proste lub złożone. Chodzi o to, aby klasyfikować węglowodany wg wzrostu poziomu cukru jaki powodują we krwi po spożyciu. Nie uwzględniają tego wymienniki ww węglowodanowe, które pokazują wyłącznie ilości węglowodanów jako ilości, a nie uwzględniają jakości.

  TABELE; DOZWOLONE ORAZ ZAKAZANE DOPEŁNIAJĄ WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PRAWD PRZYRODNICZYCH:
  Dostosowanie się do tabel zalecane i dozwolone pozwala w 2-3 dni ustabilizować poziom cukru we krwi i nie jest to trudne.

  PAMIĘTAJMY, ŻE POZIOM CUKRU WE KRWI NIE PODNOSI ANI POWIETRZE, ANI WODA MINERALNA, LECZ ZJADANE WĘGLOWODANY:
  Taki sposób odżywiania jest skuteczny i warto go zastosować od zaraz. Ostatnie słowo, co oczywiste należy zawsze do naszego lekarza rodzinnego.

 4. W sprawie – cytuję – „prawd przyrodniczych”:

  http://forum.dr-kwasniewski.pl/index.php?topic=4593.msg250211#msg250211 :

  Admin 26.10.2013 r. o 17:05:30 pisze:

  ?Tłumaczenie:

  Szwecja staje się pierwszym państwem, które odrzuca niskotłuszczową dietę,
  na rzecz diety niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej
  Brian Shilhavy ? Health Impact News Editor
  Szwecja stała się pierwszym zachodnim krajem, który rozwija narodowy program
  dietetyczny, odrzucający popularne niskotłuszczowe dogmaty dietetyczne, na
  rzecz diety niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej. Zmiana w poradnikach
  dietetycznych nastąpiła po opublikowaniu wyników dwuletnich badań
  niezależnej Szwedzkiej Rady ds. Technologii Medycznej. Komitet przestudiował
  16.000 badań opublikowanych do 31 maja 2013 roku.
  Szwedzki doktor, Andreas Eenfeldt, który prowadzi najpopularniejszy blog o
  zdrowiu w Skandynawii (DietDoctor.com), opublikował niektóre fragmenty tych
  badań po angielsku:
  Polepszenie wskaźników zdrowotnych podczas stosowania diety
  niskowęglowodanowej
  ?Duże zwiększenie poziomu cholesterolu HDL (?dobry cholesterol?) bez
  zaistnienia większych zmian w poziomie cholesterolu LDL (?zły cholesterol?).
  Zarówno podczas umiarkowanej diety niskowęglowodanowej, podczas której
  przyjmuje się z węglowodanów mniej niż 40% ogólnie wchłanianej energii, jak
  i podczas ścisłej diety niskowęglowodanowej, gdzie węglowodany stanowią
  mniej niż 20% ogólnie wchłanianej energii. Co więcej, ścisła dieta prowadzi
  do uzyskania lepszego poziomu glukozy u ludzi cierpiących na nadwagę i
  cukrzycę oraz marginalnie zmniejsza poziom trójglicerydów?.
  Dr Eenfeldt przedstawił także artykuł z lokalnej szwedzkiej gazety,
  opisującej odkrycia Komitetu:
  ?Masło, oliwa z oliwek, kremowa śmietana i bekon nie są szkodliwymi
  pokarmami. Wręcz przeciwnie. Tłuszcz jest najlepszą rzeczą dla ludzi
  chcących stracić wagę. I nie ma powiązania między wysokim poziomem
  wchłanianych tłuszczów i chorobami układu sercowo-naczyniowego. W
  poniedziałek, SBU, Szwedzka Rada ds. Technologii Medycznej zrzuciła
  informacyjną ?bombę?. Po 2-letnim dochodzeniu, przestudiowaniu 16.000 badań,
  raport ?Dietetyczne leczenie otyłości? zmienia konwencjonalne poradniki dla
  otyłych lub diabetyków. Przez długi czas system opieki zdrowotnej szerzył
  opinię, że należy unikać tłuszczów, głównie nasyconych oraz kalorii. W
  zamian system opieki zdrowotnej nakłonił diabetyków do jedzenia dużych
  ilości owoców (= cukier) i produktów niskotłuszczowych ze znaczną ilością
  cukrów lub sztucznych słodzików ? ten ostatni jest niebezpiecznym bodźcem
  dla osób uzależnionych od cukru. Dieta niskowęglowodanowa (LCHF ?
  niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa jest szwedzkim ?wynalazkiem?) nie
  będzie już uznawana za szkodliwą, kłamliwą i zachcianką nie mającą podstaw
  naukowych. Raport drastycznie zmienia aktualne pomysły i doradza dietę
  niskowęglowodanową, wysokotłuszczową jako najlepszą broń przeciwko otyłości.
  Raport opracował komitet ekspertów składający się z 10 lekarzy ? część z
  nich była sceptycznie nastawiona do diety niskowęglowodanowej na początku
  badań. Jednym z członków komitetu był Profesor Fredrik Nyström, z Linköping
  (Szwecja) ? długotrwały krytyk diety niskotłuszczowej i zwolennik
  korzystnego działania nasyconych tłuszczów, pochodzących ze źródeł takich
  jak masło, śmietanka kremowa i bekon?.
  Niektóre cytaty profesora Nyström?a przetłumaczone na angielski przez dr.
  Eenfeldt?a:
  ?Pracowałem nad tym tak długo. To wspaniałe uczucie mieć ten raport naukowy
  i wiedzieć, że sceptycyzm związany z dietą niskowęglowodanową wśród moich
  współpracowników znikł podczas pracy. Gdy wszystkie studia naukowe są
  podsumowane, rezultat jest niezaprzeczalny ? nasz głęboko osadzony lęk przed
  tłuszczem jest kompletnie bezzasadny. Nie tyje się od tłustego jedzenia, tak
  samo jak nie dostaje się arterosklerozy od wapnia lub nie staje zielonym od
  zielonych warzyw.?
  Nyström długo namawiał do znacznego zmniejszenia przyjmowania bogatych w
  węglowodany pokarmów zawierających duże ilości cukru i skrobi, w celu
  utrzymania zdrowego poziomu insuliny, lipidów we krwi i dobrego
  cholesterolu. To w praktyce oznacza unikanie cukru, ziemniaków, makaronów,
  ryżu, mąki pszenicznej, chleba, oraz użycie oliwy z oliwek, orzechów, masła,
  śmietany kremowej, tłustych ryb i tłustszych kawałków mięsa.
  ?Jeśli jesz ziemniaki, mógłbyś równie dobrze zjeść cukierki. Ziemniaki
  zawierają glukozę w łańcuchach, które w przewodzie pokarmowym zamieniane są
  na cukier. Taka dieta powoduje zwiększony poziom cukru we krwi, a później
  drastycznie zwiększa poziom hormonu insuliny.?
  ?Jest wiele mantr, które akceptujemy jako prawdy:
  -?Kalorie to kalorie, bez znaczenia skąd pochodzą?
  -?Wszystko zależy od balansu między pochłanianymi ilościami kalorii, a
  zużywanymi?
  -?Ludzie są grubi, ponieważ zbyt mało się ruszają?
  -?Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia?
  Oczywiście to nie są prawdy. Tego typu nonsensy sprawiają, że ludzie z
  problemami wagowymi źle się czują sami ze sobą. Jak gdyby wszystko było
  spowodowane ich gorszym charakterem. Dla wielu ludzi większa ilość
  przyjmowanego tłuszczu oznacza, że czują się nasyceni, dłużej w takim stanie
  pozostają i nie muszą jeść co kilka minut. Z drugiej strony ? nie będziesz
  czuł się nasycony po wypiciu Coli lub po zjedzeniu czegoś niemal
  beztłuszczowego, jak np. niskotłuszczowe jogurty owocowe pełne cukru. Pewnie,
  ćwiczenia fizyczne są wspaniałe pod wieloma względami, ale to od czego
  głównie zależy waga, to dieta.?
  Co USDA* aktualnie koryguje w swoich przewodnikach?
  Literatura naukowa zawierająca opis niebezpieczeństw związanych z
  rafinowanymi węglowodanami i korzyści ze spożywania zdrowych tłuszczów
  pojawiała się przez dekady. Jednym z prawdopodobnych powodów, dla których te
  badania zostały przeprowadzone w Szwecji jest fakt, że wiele osób faktycznie
  przestrzegało zaleceń takich diet. Aktualnie w Szwecji około 14% populacji
  cierpi na nadwagę ? w porównaniu ? jedna trzecia populacji w USA.
  Czy Stany Zjednoczone podążą za USDA i skorygują swoje poradniki
  dietetyczne? Raczej nie. Jak wcześniej wspomniałem w opublikowanym artykule
  You the Taxpayer are Funding the Agri Business Takeover of our Food Supply
  (Ty podatniku fundujesz Agro-biznesowi przejęcie naszych zapasów żywności),
  poradniki odżywiania USDA faworyzują mocno dotowane uprawy, takie jak:
  pszenica, soja i kukurydza. Polityka jest aktualnie zbyt silna w Stanach, by
  pozwolić na zmiany dietetyczne, prowadzące do zmniejszenia dochodów
  korporacji oraz ich produkcji taniego jedzenia dominującego światowe zapasy
  żywności.
  Porady dotyczące diety niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej zaczęły się
  pojawiać w latach 20.XX wieku, gdy została rozwinięta idea diety
  ketogenicznej w Szpitalu John?a Hopkinsa. Była ona stosowana w leczeniu
  dzieci cierpiących na epilepsje, które nie reagowały na leki. Z nadejściem
  poradników dietetycznych USDA, zaczynając od raportu McGover?na w latach 70.,
  gdzie tłuszcz został potępiony, system opieki zdrowotnej promował diety
  niskotłuszczowe. Można zobaczyć oryginalny materiał telewizyjny dotyczący
  tego raportu z 1977 roku w klipie na YouTube od The Fat Head.
  W 2002 roku dziennikarz naukowy Gary Taubes rozpoczął pisanie o
  niebezpieczeństwach związanych z dietą wysokowęglowodanową i korzyściach
  diety wysokotłuszczowej. Jego praca została opublikowana zarówno w N.Y Times
  i Time Magazine. Artykuł miał tytuł ?What If It Were All a Big Fat Lie!?
  (?Co, gdyby to wszystko było jednym wielkim tłustym kłamstwem!?). Główny
  nurt mediów zakrywa prawdę o błędach niskotłuszczowej diety już od wczesnych
  lat 2000. A dr Atkins i jego niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa dieta,
  która istnieje od wielu lat, zbiera od tegoż czasu ogromne grono ludzi
  idących tym śladem. Różne formy tej diety istnieją dzisiaj w Stanach, lecz
  wciąż są uważane za skrajne i ekstremalne. Dieta ta jest ciągle atakowana
  przez rząd i system medyczny, mimo że firmy farmaceutyczne spieszą się z
  patentowaniem leków naśladujących efekty ketozy w diecie, głównie podczas
  leczenia raka, co jest największym rynkiem udziałowym dla firm
  farmaceutycznych.
  Podczas gdy Szwedzi poczynili ogromny krok naprzód, postępując zgodnie z
  zaleceniami komisji, która przestudiowała 16.000 badań i potwierdziła
  naukowo to, co istniało od wielu lat, nikt nie spodziewa się, żeby Stany
  Zjednoczone miały zrobić cokolwiek podobnego w najbliższym czasie.
  To zależy od Ciebie, czy zrobisz własne badania, by zrozumieć PRAWDZIWE
  fakty o zdrowej diecie (podkreślenie TS).
  USDA ? odpowiednik polskiego ministerstwa rolnictwa
  tłumaczenie: Eryk Henne?

  dot. http://healthimpactnews.com/2013/sweden-becomes-first-western-nation-to-reject-low-fat-diet-dogma-in-favor-of-low-carb-high-fat-nutrition/

 5. OPTY pisze:

  A nie pisałem, że dieta optymalna przyjdzie do nas z zewnątrz ? Przecież nasz kraj to najbardziej po…jechane zbiorowisko ludzkie na świecie ,z niewielkimi wyjątkami. Wystarczy posłuchać i popatrzeć na to wszystko co się dzieje od lat na naszych oczach, przecież to PARANOJA , która to jest i tak wielkim eufemizmem w stosunku do realiów .Naród parszywieje.

 6. Naród to może zbyt daleko posunięte uogólnienie :) Ale amatorom patologicznej przedsiębiorczości wystarcza każdy pretekst. W dziedzinie służby chorobie (by się nie zapodziała) łatwiej niż w innych?

 7. https://www.facebook.com/groups/137985096222891/permalink/734093236612071/ :

  Betsy Flapjack 2 maja 2014 r. o 19:43 pisze:

  „kochani
  czas na podsumowanie :)
  jestem świeżo po badaniach
  spadłam 7 kilogramów z wagi!
  od 12/04 nie biorę insuliny i tabletek na cholesterol!!!- hemoglobina glikowana spadła do poziomu 67 z 81!
  trójglicerydy spadły do 4.7 z 10 .7,wciąż za wysoko ale jestem w progresie
  cholesterol wysoki z tą mała różnicą ,że HDL czyli ten dobry 7!! z całego na poziomie 8.4
  serum ALT spadło z 80 na 45,więc wątroba działa prawidłowo
  GFR w nerkach podwyższyło się,więc nerki też działają sprawniej
  elektrolity i cała pozostała reszta w normie !!!
  ciśnienie krwi jak u 16-tki!!
  rozpłakałam się ze szczęścia
  duuuuuuuużo zdrowia Wam życzę,bo moje ma się zdecydowanie lepiej
  cieplutkie pozdro x x x – wspaniale.”

 8. Dr Janina Kluczyńska o SM i stopie cukrzycowej – http://www.youtube.com/watch?v=r6RAj8HULN0 .

 9. https://www.facebook.com/groups/137985096222891/permalink/764465080241553/ :

  Betsy Flapjack 27.06.2014 r. o 17:34 pisze:

  „NOWA WIZYTA U SPECJALISTY DIABETOLOGA
  tym razem nie odmówiłam sobie satysfakcji z oglądania reakcji lekarza na fakt iż nie przyjmuję już żadnych leków na cholesterol,insuliny itd,który w najświeższych wynikach jest już prawidłowy(wysoki próg LDL),trójglicerydy jeszcze nieznacznie podwyższone,ale nadal w progresie spadkowym,hemoglobina glikowana już w normie,wszystkie elektrolity także i na osi 10 kg mniej,a wszystko to tylko i wyłącznie dzięki DO,własnemu uporowi i konsekwencji
  na pytanie co jadam na śniadanie,odpowiedziałam że najczęściej 5-6 żółtek i trochę sałatki z wit C,a na lunch wywar kolagenowy
  złapałam gromiące spojrzenie pod tytułem „łolabogaświętego”,a moja duszyczka śmiała się do rozpuku
  ależ jestem dumna!!! :)
  powodzenia moi mili”

 10. Jedno z maleńkich światełek w tunelu – http://www.dietdoctor.com/reversing-type-2-diabetes-starts-with-ignoring-the-guidelines . Od LCHF do DO jeszcze spory krok trzeba zrobić, może się – oby jak najszybciej – uda.

 11. Marek pisze:

  No proszę, Optymalni wychwalają pana Jerzego Ziębę który zna na pamięć książki doktora Kwaśniewskiego, stosował jego dietę, wiele razy go cytuje. Pan Zięba też wychwala Optymalnych, jest o nim sporo w miesięczniku Optymalni itp. Wyleczenie z cukrzycy to podobno flagowe zagadnienie Optymalnych i pana Kwaśniewskiego, a tu niemiła niespodzianka dla Optymalych. Jak się okazuje zaproszony do radia pan Jerzy Zięba, na wyleczenie z cukrzycy poleca zupełnie inną dietę niż optymalną, ani razu słowem nie wspomina o diecie optymalnej ani o samym doktorze Kwaśniewskim. Cała audycja w poniższym linku: https://www.youtube.com/watch?v=kovmF0fyOB4

 12. OPTY pisze:

  @Marek
  A gdzie jest powiedziane ,że musi wspominać? Trzeba słuchać ze zrozumieniem.
  J.Zięba jest przedstawicielem tzw. medycyny komplementarnej, która nie wyklucza żadnej skutecznej metody leczenia jakiejkolwiek choroby. Nie wyklucza żywienia optymalnego a Doktora Jana Kwaśniewskiego (DJK) nazwał geniuszem (znajdź na YT odpowiedni filmik) , nie bez kozery.
  Za mało od-słuchałeś jego audycji. I niczym optymalnych nie zaskoczysz , bo wiedzą od DJK ,że nie tyle trzeba się leczyć, ile tak się odżywiać aby nie ulegać wszystkim innym chorobom ,nie tylko cukrzycy. Trzeba poznać przyczyny nie będzie trzeba zwalczać skutków . Zrozumiałe???

 13. gavroche pisze:

  Niezłe ludzie mają trzaski. 😀
  Znachor nie wspomniał o DO, znaczy, że nie ma ona znaczenia, mimo, że autorem jest medyk. 😉
  Więcej filmów na YT!

 14. Karsten pisze:

  Zięba pokazał co sądzi o waszej diecie, która jest niby taka cudowna w leczeniu cukrzycy, że ani o niej nie wspomniał tylko mówi o zupełnie czymś innym w leczeniu cukrzycy. Wystawił was Zięba idealnie, hehe.

 15. gavroche pisze:

  Kup sobie suplementy pana Zięby, ma suszony sok z buraka, idealny do buraków. 😉

 16. prezio pisze:

  Zięba.
  Rudap powoduj cukrzycę, ale głownie nadmiar glukozy. Brak glukozy szkodzi mózgowi – nawet śmierć ale na ketonach chodzi b. dobrze Mózg potrzebuje glukozy. Takie piep…enie.

 17. Karsten pisze:

  Optymalni jak to możliwe że Zięba wywodzący się od was czyli też od Optymalnych w leczeniu cukrzycy nie proponuje waszej cudownej diety?

 18. prezio pisze:

  No tak. Wywodzi się. Bo w Australii przeczytał „Tłuste życie” Jana Kwaśniewskiego. W wikipedii o J. Kwaśniewskim jet 1,5 strony, w ty jeden donosik, a o Jerzym Ziębie 11 stron, To są właśnie ukryte terapie.

 19. Karsten pisze:

  No własnie wywodzi się z optymalnych w swoich wystąpieniach chwali doktora i jego dietę. Ale jeśli chodzi o leczenie cukrzycy olewa ciepłym moczem dietę optymalną tylko proponuje co innego hehe.

 20. Mariusz pisze:

  Karsten, odp. zbiorowa, plemienna ma miejsce u zydow. Witaj zydku w takim razie. 😀 Wsrod ludzi rozumnych obowiazuje odp. indywidualna/osobista np. u PoLachow. 😛

 21. gavroche pisze:

  Siemanko, Mariusz! 😀
  Jak życie?

 22. Mariusz pisze:

  A dobrze, a Ty sie szykuj na nasz przyjazd do Wa-wy na 100 lecie odzyskanka niepodleglosci w listopadzie. 😉

 23. gavroche pisze:

  Szykuję się, ale na narodziny córki. 😀
  Takie imprezy to mnie wiesz co, ale w kontakcie, bo nigdy nic nie wiadomo, wiesz, trzy babeczki w domu, może mi się zachce powietrza…
  Czytam Twoją twórczość na dodżo, fajna sprawa.

 24. Mariusz pisze:

  Bosze, z jedna ciezko wytrzymac a Ty sobie trzy sprawiles…. 😉 szacuneczek

  #DOdŻO to taka odtrutka na bolszewizm dietetyczny, ogolnie pojety oraz blednie rozumiana dieta wysokotluszczowa w kontekscie wysilku fizycznego %kcal z Ww x3000-6000kcal≠50-70gWw/dzien. 😀
  http://wind.ionic.pl/macrosy.html

 25. Mariusz pisze:

  Zapomnialem dodac, moje gratulacje. Stary czlowiek i morze. 😉 😀

 26. gavroche pisze:

  Dziękuję. 😀
  Miał być syn – dla równowagi, ale ksenoestrogeny zmieniają dynamikę zapłodnienia. 😉
  Dzieci są w porządku, zwłaszcza niebieskookie blondaski o odpowiednim genotypie.

  Dodżo mocny przekaz, ale po komentach sądząc ciężkostrawny dla Kowalskich.
  Współpracuję teraz z polską, od początku do końca, firmą z branży zoo – Aquael i mam jednego nawróconego na ŻO, z grubej biurwy powoli robi się mężczyzna, od stycznia zgubił ze 20kg, zaczął ćwiczyć i puszczać oczka do dziewcząt.
  Ale jak widać powyżej, gamonie wciąż pitolą o maszynach jądrowych, tupecikach i plagiatach, szkoda…

 27. Mariusz pisze:

  Ja rozkręcam indywidualne doradztwo, komercyjnie. 😉 Za darmo umarło raz a dobrze. 😛

  Niebieskoocy blondyni wychodzą z połączenia kobiet o niebieskich oczach, ciemnych włosach z płd a mężczyznami z Kujaw o niebieskich oczach i blond włosach z Płn. 😉

  Kumpla w nowej pracy uświadomiłem na temat Dny Moczanowej, gdyż „lekarz” kazał mu jeść pierś z kuraka, ponieważ jest chuda i ma wuchtę Puryn. Wincyj niż boczek i inne tłuste rarytasy. 😀

  Żydzi, Azjaci są specjalistami od odwracania kota ogonem maszyny jądrowe, kasa manna z nieba sama nie spada 😉 itd.

  Wpadaj na smalec.pl na ploty przy kawele z masele. ]:D

 28. gavroche pisze:

  Nic złego nie ma w zarabianiu kasy, oczywiście zgodnie z sumieniem. 😀

  U mnie z dwojga blond-niebieskookich wychodzą blond-niebieskookie, jak na razie, czyli jesteśmy rasowi, o dobrze utrwalonych cechach?

  Jakoś na Smalcownię mi nie spieszno, niby można o wszystkim gadać, ale pod warunkiem, że zgodnie ze światopoglądem innych. 😉
  Za dużo tam dzieciaków, rozważę, ale nie obiecuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>